Współpraca

Współpraca redakcyjna:

Profesor Lajkonik
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1971r.), były prorektor Politechniki Wrocławskiej (1999-2002r.), a także były dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (2005-2008r.). Obecnie profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej w Zakładzie Chemii Fizycznej i Kwantowej.

Jakub Mokrzycki
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, gdzie ukończył studia inżynierskie, a następnie magisterskie na kierunku Technologia Chemiczna. Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na macierzystym wydziale, gdzie realizuje pracę doktorską w Zakładzie Chemii i Technologii Paliw.

Projekt Scorpio
Łaziki marsjańskie tworzone przez członków Projektu Scorpio od 2013 roku biorą czynny udział w międzynarodowych konkursach European Rover Challenge oraz University Rover Challenge w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Od lat zajmują czołowe miejsca na prestiżowych zawodach, promując dobre imię uczelni oraz polską myśl technologiczną.


 

Współpraca instytucjonalna:

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Patronujemy: